ช่องทางการชำระเงิน

 

ชื่อบัญชี : น.ส.สุดารัตน์ ดาวเรือง
ธนาคาร เลขบัญชี สาขา
กสิกรไทย 009-266-881-9 เซ็นทรัลบางนา
ไทยพาณิชย์ 406-778-011-6 เซ็นทรัลบางนา
กรุงศรีอยุธยา 520-1-17949-0 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด 2

 

      เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยอด และ หลักฐานการโอนเงินทางไลน์ หรือ ทางอีเมลทุกครั้งค่ะ

pornthip4471@gmail.com